Stormfloden i 1872

Denne film er en smagsprøve på den historiske film om »Livet, der var engang« i Det sydfynske Øhav. Filmen handler primært om de fem øer, der fra 1535 til 1966 udgjorde en selvstændig, administrativ enhed. Nemlig Drejø Sogn, bestående af hjemøen samt Skarø, Hjortø, Birkholm og Hjelmshoved. Kender du noget til stormflodens hærgen, giv gerne …