Byrådsslagsmål om bro til Frederiksøen

‘‘Men der skulde selvfølgelig ikke være nogen Art af Restauration derovre for ikke at drage Næringen af de i Byen boende Skatteydere’. Sådan hed det under pseudonymet ”Skatteyderen” i Svendborg Avis lørdag den 6. september 1913, da Frederiksøen også dengang bragte sindene i kog. Bystyret havde planer om at etablere en bro, enten i forlængelse …

November 1872: Vandstand 3,5-4,0 meter

DER VAR SLET INGEN klimatrusler. Ingen »dagens ekspert« i fjernsynet og masser af køer pruttede farlig luft op i ozonlaget. I dag og i morgen er det 140 år, siden den værste stormflod nogensinde rullede ind over Det sydfynske Øhav. Dengang, havet steg mellem tre og fire meter(!). Og det er seks år siden, vandet …