18.194 læsere har set 115.194 sider

DEN STADIG STIGENDE INTERESSE for livet i Det sydfynske Øhav afspejles også i besøgstallet på Øavisen. Fra begyndelsen i marts har 4.058 læsere set 83.694 sider med 214.978 hints. Flest besøgende var der i sommermånederne, hvilket må tolkes derhen, at Øavisen benyttes som inspirationskilde til oplevelser i Øhavet. Parrallelt med de mange besøg på dette …