AVERNAKØ HAVN – SMUKT OG FUNKTIONELT

Havnene i Det sydfynske Øhav er gennem tiderne skabt af tiden – til tiden og dens brugere. Siden man fra midten af 1500-tallet har kunnet følge udviklingen ret præcist, er der bygget havne på alle småøerne. I starten var det små og større smakkejoller, der ikke krævede andre anlæg end primitive moler. Så blev smakkejollerne …