MED JUNGMANDEN FRA GENESARET SØ

DER DRIVER HØDUFT af krydret vind fra Thorsengs fagre sletter. Agten for tværs, tæt under Vornæs, bærer bølgerne pollen og forførerisk duft af tjørn og kaprifolium ind over Caroline. Den gamle dame fra 1959 har en vidunderlig, beroligende motorlyd, der taktfast akkompagnerer viser af alverdens tonarter. »Vi ve’ fre’ her til vands« brummer den – selvom …

MEN HUN HAR STADIG SKARØ TILGODE

DET ER EN AF DE UMANERLIG SMUKKE MAJDAGE. Det gode skib ”Fulton” af Marstal står Sundet ud nord om Skarø. Formentlig med kurs mod fødebyen, hvor der i pinsen er en attraktion af dimensioner. Søsætning af den gamle, nysminkede og genrejste dame, ”BonaVista”. Men det kan du læse mere om henover de sol-velsignede pinsedage. Mig …

7000 går til kaj med Dorthe

Engang var mænd af stål og skibe af træ. Nogen mener, det er omvendt i dag, hvor smidige kvindefingre kan lede øhavets store færger sikkert ind i lejerne. Som hin dag i Marstal, søndag den 11. juli 2010, hvor 62 kurister fra Ryslinge Højskole tog hul på en forrygende uge i Det sydfynske Øhav. Her styres …

Det første skib ved verdens ende

Den blev kaldt »Vikingernes Folkevogn«. Gennem århundreder var smakkejollen Øhavets driftsikre transportmiddel. Livet kom med smakken: Jordemoderen. Læreren. Præsten. Posten. Bedemanden. Den sidste rejse op til kirkeøen Drejø foregik i tosmakker med familien samlet rundt om kisten. Der blev, bogstavelig talt, sejlet med lig i lasten. Men sådan var det ikke, da 35 smakker og …

Øavisen udkommer også på tryk

Den store interesse, der er for livet på og aktiviteterne i Det sydfynske Øhav, medfører nu udgivelse af et helt nyt medie, nemlig ØAVISEN.DK. Udgivelsen sker på initiativ af Bekker Media, Skårupøre. Her fortælles der om aktiviteter i Det  sydfynske Øhav. Senere på året udkommer Øavisen også i en papirudgave. I redaktionelle artikler fortæller jeg …