32.000 sidevisinger om havnen på to dage

SELVOM VEJEN TIL HELVEDE er brolagt med undskyldninger og statistik siges at være Fandens søster, siger tallenes klare tale, at byrådets beslutning om at fjerne erhverv fra havnen og erstatte det med boligkarréer, i den grad har fået borgerne op af stolene. Hver dag er der læserbreve mod beslutningen i Fyns Amts Avis. Bortset fra …

Sådan kan det også gøres – i Tyrkiet

Gennem de sidste 12 år er jeg kommet regelmæssigt i den umanerlig smukke tyrkiske havneby Göcek. Det er sket med min gode ven, skibsfører Jan Fischer fra Svendborg. I hans 45 fods ”Gondwana” har vi krydset rundt mellem de græske øer og Den tyrkiske Skærgård. Vi har set en lille, forsømt havneby udvikle sig – …

Byrådsslagsmål om bro til Frederiksøen

‘‘Men der skulde selvfølgelig ikke være nogen Art af Restauration derovre for ikke at drage Næringen af de i Byen boende Skatteydere’. Sådan hed det under pseudonymet ”Skatteyderen” i Svendborg Avis lørdag den 6. september 1913, da Frederiksøen også dengang bragte sindene i kog. Bystyret havde planer om at etablere en bro, enten i forlængelse …

Havnen på sejlskibenes storhedstid

LAD ØJET GÅ PÅ VANDRING i fortidens Svendborg Havn. Billedet, der som så mange andre fra forrige århundrede er taget fra Vor Frue Kirkes tårn, fortæller mangen historie. Den markante bygning, der i dag rummer Havnens Fiskeriartikler, har placering direkte på kajen. Ved Krøyers Enkes Trælast ligger en skonnert, der formentlig tørrer sejl i det …

Ugens billedhistorie om Svendborg Havn

UDEN FORTID INGEN FREMTID. I tiden frem til byrådsvalget i november næste år vil jeg på denne plads fortælle uddrag af Svendborg Havns årtusind lange historie. Sigtet med min private havnekrønike er, helt uden omsvøb at fortælle, hvilken perle, vi, der lever i dag, har fået i hænderne. Nu er et byrådsflertal ved at ændre …

Bevaringsforeningens egen hjemmeside

Som aktiv deltager i opstart af ”Foreningen til bevaring af Svendborg Havn” tilbød jeg mine netaktiviteter som kommunikationsmiddel indtil foreningen havde egen hjemmeside. Den har jeg nu etableret. Her kan du læse alt om foreningens start, bestyrelse, vedtægter m.m. – og melde dig ind elektronisk. Men du kan stadig følge det professionelle liv, som det leves …

FEMTE GENERATION PÅ FREDERIKSØEN

Nyd denne smukke film fra legendariske Ring-Andersens Værft på Frederiksøen. Værftet har ligget der siden 1867, men nu kan byrådet vælge at opsige lejemålet med seks måneders varsel til fordel for boligbyggeri. Det er derfor, Foreningen til bevaring af Svendborg Havn ønsker at sammensætte et nyt, erhvervsvenligt byråd. Filmen er skabt af Martin Ramsgård, iøvrigt …

10.200 ombord hos Dorthe Boye

Svendborg har immer meget at lære af Marstal om kampånd. Næppe er det besluttet at nedlægge byens færgeforbindelse til omverdenen, før der er et nyt færgeinitiativ på vej. Så vidt Øavisen erfarer, har maritime kredse i Marstal set på en ny færge. Det er en mindre færge end øens øvrige færger, men med plads til …