50.000 har set Øhavsfilm på YouTube

Siden www.øhavet.dk, fortællingen om muligheder i Det sydfynske Øhav, blev suppleret med Øavisen.dk, er antallet af brugere steget meget markant. Det har også haft en direkte effekt på Youtube-kanalen med kortfilm fra Øhavet. I starten af november passeredes 50.000 seere på YouTube, og det er ikke mindst en lille kortfilm fra broen på Marstalfærgen, der …

Bevaringsforeningens egen hjemmeside

Som aktiv deltager i opstart af ”Foreningen til bevaring af Svendborg Havn” tilbød jeg mine netaktiviteter som kommunikationsmiddel indtil foreningen havde egen hjemmeside. Den har jeg nu etableret. Her kan du læse alt om foreningens start, bestyrelse, vedtægter m.m. – og melde dig ind elektronisk. Men du kan stadig følge det professionelle liv, som det leves …

FEMTE GENERATION PÅ FREDERIKSØEN

Nyd denne smukke film fra legendariske Ring-Andersens Værft på Frederiksøen. Værftet har ligget der siden 1867, men nu kan byrådet vælge at opsige lejemålet med seks måneders varsel til fordel for boligbyggeri. Det er derfor, Foreningen til bevaring af Svendborg Havn ønsker at sammensætte et nyt, erhvervsvenligt byråd. Filmen er skabt af Martin Ramsgård, iøvrigt …

Hvorfor tror du noget blir’ ændret?

Ved mange samtidige brugere kører den streamede udgave af reportagen langsomt. Se reportagen og hør Jørgen Frederiksen og Jørgen Lundsgaards svar på journalistens spørgsmål: – Hvor tilfreds er du med fremmødet? Der bor trods alt 25.000 mennesker i Svendborg! – De fleste er ældre end gennemsnittet i kommunen. – Hvad får dig til at tro det …

Arnold sidste rejse fra Svendborg Havn

DE GAMLE SØFOLK SAGDE DET LIGE UD: Uden havnen er der intet liv i Svendborg. Gennem århundreder er al udvikling sket over havnen. Det var ad den vej, byens rigdom skabtes siden de første havneanlæg tog form tilbage i tidernes morgen. Men fra midten af 1800-tallet, hvor også Frederiksøen blev taget i brug, tog udviklingen …

Fakta om boliger og støjgrænser

Nedenstående oplysninger, hentet fra tilgængeligt materiale i Svendborg Kommune, fortæller klart, hvad der står på spil for de direkte implicerede virksomheder. Men også i hvor uhyggelig høj grad hele havnearealet vil ændre karakter de næste måske 100 år. Med 1800 boliger med hver 1,7 beboer i gennemsnit, vil kommende slægter ikke opleve glæden over at …

Køb bøgerne på www.bekkerbook.com

SIDEN 1976 HAR JEG SKREVET og udgivet omkring 40 bøger og publikationer. Det begyndte med gamle postkort i bogform. Siden fulgte en halv snes bøger om 100 års jubilæer i fagforeninger, maritime foreninger og virksomheder. Med udgivelsen i 2007 af ”Frederiksøen” besluttede jeg at fortsætte med udgivelse i overstørrelse A4. Dette format er perfekt, når …

18.194 læsere har set 115.194 sider

DEN STADIG STIGENDE INTERESSE for livet i Det sydfynske Øhav afspejles også i besøgstallet på Øavisen. Fra begyndelsen i marts har 4.058 læsere set 83.694 sider med 214.978 hints. Flest besøgende var der i sommermånederne, hvilket må tolkes derhen, at Øavisen benyttes som inspirationskilde til oplevelser i Øhavet. Parrallelt med de mange besøg på dette …