FEMTE GENERATION PÅ FREDERIKSØEN

Nyd denne smukke film fra legendariske Ring-Andersens Værft på Frederiksøen. Værftet har ligget der siden 1867, men nu kan byrådet vælge at opsige lejemålet med seks måneders varsel til fordel for boligbyggeri. Det er derfor, Foreningen til bevaring af Svendborg Havn ønsker at sammensætte et nyt, erhvervsvenligt byråd. Filmen er skabt af Martin Ramsgård, iøvrigt …

10.200 ombord hos Dorthe Boye

Svendborg har immer meget at lære af Marstal om kampånd. Næppe er det besluttet at nedlægge byens færgeforbindelse til omverdenen, før der er et nyt færgeinitiativ på vej. Så vidt Øavisen erfarer, har maritime kredse i Marstal set på en ny færge. Det er en mindre færge end øens øvrige færger, men med plads til …

Arnold sidste rejse fra Svendborg Havn

DE GAMLE SØFOLK SAGDE DET LIGE UD: Uden havnen er der intet liv i Svendborg. Gennem århundreder er al udvikling sket over havnen. Det var ad den vej, byens rigdom skabtes siden de første havneanlæg tog form tilbage i tidernes morgen. Men fra midten af 1800-tallet, hvor også Frederiksøen blev taget i brug, tog udviklingen …

MED TV2-FYN AD ØLLETS VANDVEJE

LOVEIN-FESTIVALEN på Skarø følges med stor opmærksomhed af medierne. Her er mandagens reportage fra TV2-FYN. På knap to timer var 7.000 liter øl lastet, sejlet til Skarø med veterancoasteren ”Caroline S” – og anbragt i det tolv meter langt køleskab på Vestergaard.  

FULTONSKIPPEREN: ”i Danmark er jeg født”

FULTONSKIPPERENS STUER er nu flyttet fra Håndværkerhaven i Bispebjerg til Skarø Museum. Der er bygget en Skippers Hule på agterdækket af Fulton-kopien på 13 meter, placeret mellem spærrene i den tidligere ladebygning og kostald på ”Vestergaard”. Inden Skipper døde den 17. september 2010, indsang han sin yndlingsmelodi ”I Danmark er jeg født” – og jeg har her …

BRUGSANVISNING TIL ÆRØS LYKSALIGHEDER

SELVFØLGELIG SKAL DU besøge Ærø til sommer. Du kan komme til den paradisiske ø fra alle verdenshjørner. Med færge, træskib eller fly. Vælger du en weekend eller måske en hel uge, undgår du ikke at komme i berøring med ærøboernes sangglæde. Der er et stort og alsidigt repertoire, hvoraf ikke mindst skålsange findes i et …

Det første skib ved verdens ende

Den blev kaldt »Vikingernes Folkevogn«. Gennem århundreder var smakkejollen Øhavets driftsikre transportmiddel. Livet kom med smakken: Jordemoderen. Læreren. Præsten. Posten. Bedemanden. Den sidste rejse op til kirkeøen Drejø foregik i tosmakker med familien samlet rundt om kisten. Der blev, bogstavelig talt, sejlet med lig i lasten. Men sådan var det ikke, da 35 smakker og …

Stormfloden i 1872

Denne film er en smagsprøve på den historiske film om »Livet, der var engang« i Det sydfynske Øhav. Filmen handler primært om de fem øer, der fra 1535 til 1966 udgjorde en selvstændig, administrativ enhed. Nemlig Drejø Sogn, bestående af hjemøen samt Skarø, Hjortø, Birkholm og Hjelmshoved. Kender du noget til stormflodens hærgen, giv gerne …