Øavisen udkommer også på tryk

Den store interesse, der er for livet på og aktiviteterne i Det sydfynske Øhav, medfører nu udgivelse af et helt nyt medie, nemlig ØAVISEN.DK. Udgivelsen sker på initiativ af Bekker Media, Skårupøre. Her fortælles der om aktiviteter i Det  sydfynske Øhav. Senere på året udkommer Øavisen også i en papirudgave. I redaktionelle artikler fortæller jeg …