November 1872: Vandstand 3,5-4,0 meter

DER VAR SLET INGEN klimatrusler. Ingen »dagens ekspert« i fjernsynet og masser af køer pruttede farlig luft op i ozonlaget. I dag og i morgen er det 140 år, siden den værste stormflod nogensinde rullede ind over Det sydfynske Øhav. Dengang, havet steg mellem tre og fire meter(!). Og det er seks år siden, vandet …

50.000 har set Øhavsfilm på YouTube

Siden www.øhavet.dk, fortællingen om muligheder i Det sydfynske Øhav, blev suppleret med Øavisen.dk, er antallet af brugere steget meget markant. Det har også haft en direkte effekt på Youtube-kanalen med kortfilm fra Øhavet. I starten af november passeredes 50.000 seere på YouTube, og det er ikke mindst en lille kortfilm fra broen på Marstalfærgen, der …

10.200 ombord hos Dorthe Boye

Svendborg har immer meget at lære af Marstal om kampånd. Næppe er det besluttet at nedlægge byens færgeforbindelse til omverdenen, før der er et nyt færgeinitiativ på vej. Så vidt Øavisen erfarer, har maritime kredse i Marstal set på en ny færge. Det er en mindre færge end øens øvrige færger, men med plads til …

18.194 læsere har set 115.194 sider

DEN STADIG STIGENDE INTERESSE for livet i Det sydfynske Øhav afspejles også i besøgstallet på Øavisen. Fra begyndelsen i marts har 4.058 læsere set 83.694 sider med 214.978 hints. Flest besøgende var der i sommermånederne, hvilket må tolkes derhen, at Øavisen benyttes som inspirationskilde til oplevelser i Øhavet. Parrallelt med de mange besøg på dette …

HISTORISK BESØG PÅ SKARØ, FULTONS FØRSTE

DET BEGYNDTE I MARITIMT CENTER i Svendborg. Projektkoordinator Hanne Bourgeat ringede: Kan du ikke komme og underholde en halv times tid. Fortælle om Havnen, Frederiksøen, Hudes Pakhus og Det sydfynske Øhav? Vi har et arrangement for et stort firma fra Vejle. De holder et to dages seminar i Svendborg for 115 medarbejdere. Når du er …

AVERNAKØ HAVN – SMUKT OG FUNKTIONELT

Havnene i Det sydfynske Øhav er gennem tiderne skabt af tiden – til tiden og dens brugere. Siden man fra midten af 1500-tallet har kunnet følge udviklingen ret præcist, er der bygget havne på alle småøerne. I starten var det små og større smakkejoller, der ikke krævede andre anlæg end primitive moler. Så blev smakkejollerne …

Mindet om Danmarks værste stormflod

Den værste stormflod der i nyere tid har hærget Danmark, ramte Det sydfynske Øhav og Lolland Falster fra 12. til 13. november 1872. Da steg vandet op til 3,5 meter. Værst gik det ud over Sydhavsøerne, hvor 81 mennesker omkom. Tusinder af husdyr og et halvt hundrede skibe gik tabt. Overalt i de berørte områder er der …

Lad land være land og havn være havn

På en af de skønne høstvejrdage vi er blevet velsignet med her i august, var jeg igen en tur på Langeland. Jeg bliver aldrig færdig med at glædes over landskabet med de små bløde hatbakker, græsenge, nor, skov og en kaffetår på en af øens skønne strande. Jeg havnede for første gang på Sønderskov strand. …