Byrådsslagsmål om bro til Frederiksøen

‘Men der skulde selvfølgelig ikke være nogen Art af Restauration derovre for ikke at drage Næringen af de i Byen boende Skatteydere’. Sådan hed det under pseudonymet ”Skatteyderen” i Svendborg Avis lørdag den 6. september 1913, da Frederiksøen også dengang bragte sindene i kog. Bystyret havde planer om at etablere en bro, enten i forlængelse af Frederiksgade eller fra Hudes Plads.. Så kunne øen også rumme det nye ”slagtehus” samt Kvægtorvet, hvorved Frederiksgade kunne bebygges med boliger på begge sider mod havnen… (!). Som det fremgår af billedet fra 1919 blev det Frederiksgadeløsningen, der fandt sit flertal.

For snart et helt århundrede siden sloges det daværende bystyre således også bravt om fremtiden for Svendborg Havn. Det var kort før verdenskrigens begyndelse, men hensynet til den meget store arbejdsløshed vejede tungere end krigsfrygt ude fra det fjerne Europa. Og på familien Ring-Andersens nye stålskibsværft lød hamrenes klang ud over havn og by. Endnu var der ikke foretaget støjmålinger, hverken udenfor eller inde på skibsværftet, hvor stålplader koldbankedes i form under øredøvende spektakkel. Her foreviget af maskinarbejder, ingeniør og senere reklametegner Poul Anker Olsen, Norge. En unik stribe akvareller er tegnet ud fra Povl Olsens erindringer fra 30’erne og krigsårene, hvor han selv var under tyske soldaters konstante opsyn. En del af dem findes i bogen ”FrederiksØen”.

One Response

Skriv et svar


*