18.194 læsere har set 115.194 sider

DEN STADIG STIGENDE INTERESSE for livet i Det sydfynske Øhav afspejles også i besøgstallet på Øavisen. Fra begyndelsen i marts har 4.058 læsere set 83.694 sider med 214.978 hints. Flest besøgende var der i sommermånederne, hvilket må tolkes derhen, at Øavisen benyttes som inspirationskilde til oplevelser i Øhavet.

Parrallelt med de mange besøg på dette site, kan det tilknyttede www.øhavet.dk dokumentere ligeså stor interesse. Her har 14.136 besøgende set 31.500 sider med 208.178 hints. Begge sites vil i de kommende måneder blive yderligere udviklet. Så velkommen til fortsat gode oplevelser i et af Danmarks smukkeste områder.

Skriv et svar


*