HISTORISK BESØG PÅ SKARØ, FULTONS FØRSTE

DET BEGYNDTE I MARITIMT CENTER i Svendborg. Projektkoordinator Hanne Bourgeat ringede: Kan du ikke komme og underholde en halv times tid. Fortælle om Havnen, Frederiksøen, Hudes Pakhus og Det sydfynske Øhav? Vi har et arrangement for et stort firma fra Vejle. De holder et to dages seminar i Svendborg for 115 medarbejdere. Når du er færdig, sejler de til Skarø i Fylla, Meta og Fulton…
– Sagde du Fulton! Hun kan vist ikke anløbe Skarø! Husker jeg ret, stikker hun 2,85 meter.
– Jamen, Fylla var inde forleden, og hun stikker 3,10 meter, fastslog Hanne, som er en af de ikke så få, der skaber realIteter og kroner i Den maritime Byhavn. Masser af kroner bliver det til, når 115 it-udviklere over flere dage bruger det, der er så unikt: Havnen, byen, Sundet og Øhavet.


DA HANNE BOURGEAT sagde Fulton, rullede straks en film på livets indre lærred. Den overstrålede helt den betagende udsigt fra Maritimt Centers lokaler til havn og skibe – med Fulton lige udenfor glasdøren.
Forfilmen begyndte i 1969, da Mogens Frohn var i Svendborg med Odysseus, brugt i filmen Klabautermanden. Året efter anløb han og Fulton første gang, iøvrigt med en styrmandskollega fra tiden på skoleskibet Danmark – og nogle få unge, der var kommet skævt ind i den voksne tilværelse.

Det var starten på Fulton-projektet og iøvrigt begyndelsen på et livslangt venskab med Skipper. Frem til 1987 var jeg i hundreder af timer med på Fulton rundt i de danske farvande. Jeg var velsagtens det, man i dag – med et belastet udtryk – kan kalde spindoktor for Skipper og Fulton, og skaffede mange omtaler i landets medier. Omtaler, der bragte økonomiske støtter som Tuborg, Daloon, Lego – og mange flere ind i projektet.

Da jeg, 25 år efter at ha’ forladt Fulton for foreløbig sidste gang, atter fik lov at stå ved rattet, faldt blikket ned til Skippers lugaf og det lille toilet i styrbord side. Her kunne man kun bakke ind, og det var ikke muligt at låse døren indefra, så det gav mange overraskelser, når andre trængende rev døren op. Men det gruk, Piet Hein digtede først i 80’erne, var der ikke mere: Det stod ellers med tommehøje bogstaver og manede til eftertanke:

En ganske særlig spænding får
dit trivielle job.
Ved det, at denne dør
kan når som helst gå op.

UNDERVEJS UD GENNEM SUNDET på kalenderens sidste sommerdag viste Skaberen sig fra sin bedste side. Vinden var, hvor den skulle være – til en agten for tværs ud over Dødmanden.

Solen hang og smilede pænt til gæsterne fra Vejle. Jeg mener den skinnede intenst på Frederiksøen, hvortil jeg foreslog at firmaet skulle flytte samtlige aktiviteter fra Ålborg og Vejle. Ikke mindst set i lyset af, at grundlæggeren, Jens Find, rejste herfra som 15-årig i 1973.

Og derfor efter min regnestok snildt  kunne nå at fejre 50 års fødselsdag og samtidig velsigne sin fødeby med 115 arbejdspladser i fremtidens Maritime Byhavn! Der er masser af plads på Frederiksøen….!

I MIN FORTÆLLING, der kun måtte vare 20-30 minutter, lykkedes det trods alt flere gange at påpege mulighederne i Svendborg og Øhavet. Og hvis det ikke var fordi byrådet har stemt erhvervs- og turistcheferne om til Odense, ville jeg fluks ha’ bedt dem lokke Jens Find og kolleger med havudsigt og alle de kulturelle tilbud, der i disse år formerer sig i byen.

Sejladsen til Skarø blev en flot markering af Svendborg og det sydfynske Øhav som fristende udfoldelsesmulighed for fremtidens kreative iværksættere. Jens Finds succesrige virksomhed kan vise vejen, lokkede også Metas ejer, Peter Lehnsfelt. Da man jo aldrig skal lade en udfordring ligge uprøvet, og da virksomhedsskaberen ville vise sine kunder herlighederne i Det sydfynske Øhav, måtte den gamle skriverkarl trække i de venskabelige tråde. Få minutter senere var Jørgen Weber fra Dongshøjrup over flotillen. Det blev til et ikke helt almindeligt gruppebillede af 115 medarbejdere, fordelt på tre smukke, gamle damer.

Når Jørgen er landet efter weekenden, får du prægtige billeder af Meta, Fulton og Fylla for fulde sejl. Samt historien om Fulton i den nye tid med Jacob Jensen og Birk Jensen som garvede søfolk på den gamle Marstalskonnert.

Har du brug for en helt anderledes oplevelse i din forening eller virksomhed, kan du kontakte Hanne Bourgeat (herunder) her.

Skriv et svar


*