Mindet om Danmarks værste stormflod

Den værste stormflod der i nyere tid har hærget Danmark, ramte Det sydfynske Øhav og Lolland Falster fra 12. til 13. november 1872. Da steg vandet op til 3,5 meter. Værst gik det ud over Sydhavsøerne, hvor 81 mennesker omkom. Tusinder af husdyr og et halvt hundrede skibe gik tabt. Overalt i de berørte områder er der rejst mindesten eller højvandsmærker. Mest kendt i Det sydfynske Øhav er stenen på Avernakø. Den står på højre side lige før byen – efter indkørslen til sommerhusområdet. Fantasien rækker næppe til at forestille sig de situationer, der er opstået, da to kæmpebølger kom rullende ind gennem bælterne og ned fra Den botniske Bugt. Se filmklip her.

Bølgerne tørnede sammen i Østersøen og skabte enorme oversvømmelser, også i vore nabolande. Da havet trak sig tilbage, rejste katastrofen et folkekrav om større og bedre diger. Indtil da havde skiftende vinterstorme især hærget Vestkysten, men da uvejret ramte det indre Danmark, krævedes der handling af politikerne. Og den handling kom – med enorme digebyggerier, ikke mindst på Lolland.

Helt frem til århundredskiftet var Store Egholm beboet, men til sidst gav familierne op og flyttede til den større ø Birkholm. Her i hjemmet hos fiskerbrødrene Morten og Frede Mortensen er skåret et højvandsmærke i dørkarmen som minde om den dag, da også noget større Birkholm blev borte i vandmasserne.

I gamle protokoller kan man læse om digerne:  ”I 1874 udkom der imidlertid en ny Digclov for hele Landet, som er saaledes affattet, at overalt, hvor der i Virkeligheden er Trang til Dækning imod Havets Oversvømmelser, vil en saadan Dækning kunne fremkaldes gjennem en Landvæsenskommission. Men det følger af sig selv, at disse ny Diger i Almindelighed hverken kunne faa Stats- eller Amtstilskud. De maa med andre Ord bygges for Beboernes egne Midler”.

Og således intet nyt under solen: Man siger det ikke højt på Borgen, men i praktisk politik går det ud på det samme: Det er jo kun øboer..!

Kobberstikket herunder viser situationen, som den blev opfattet efter stormfloden.

 

Holger Drachmann, der på tidspunktet omkring stormflodskatastofren var ansat ved Illustreret Tidende, blev sendt på reportage til de berørte områder. Kobberstikket herunder er fra området mellem Præstø og Faxe, hvor orkanen fra øst var aldeles hårdhændet.

 

Skriv et svar


*