O. P. ANDERSONS AMBASSADE PÅ SKARØ

AF DE MANGE BØGER, jeg har skrevet, er der kun tre, hvori der ikke forekommer O. P. Anderson. Og det er en fejltagelse. Det kan også skyldes, at jeg har været ædru… Den dag!

Som det fremgår af dette filmklip fra 2002, beretter Mogens Frohn Nielsen om sit mangeårige samarbejde med pressen og de virksomheder, der støttede Skipper i hans 17 år for Fulton.
Skipper fortalte ofte om de mange virksomheder, der mere eller mindre officielt støttede hans arbejde med at bringe unge mennesker på ret køl efter vanskelige sejladser i ungdommen. I dag sker der derfor intet ved at fortælle, at firmaet bag O. P. Anderson var umådelig gavmild i kulissen.
– Jeg er ambassadør for O. P. Anderson i Danmark, spøgte Skipper, når han skænkede de herlige, gyldne dråber. Da jeg i slutningen af Skippers liv interviewede ham til bogen ”Skipper” – www.fultonskipperen.dk – og den kommende film, befalede han:
– Du kommer ved Klabautermandens og Profetens skæg ikke ind i Sankt Peters Bodega medmindre du har en O. P. Anderson og din banjo med. Og så vil jeg høre visen om engle med bare tæer, der sidder ude i det gode vejr….

Iøvrigt arbejder jeg diskret bag linjerne på at skabe en ambassade for O. P. Anderson i tilknytning til Skippers Stuer på Skarø. Men mere derom senere…

 

Skriv et svar


*